பண்டைய கல்வி இன்றைய கல்வி

பண்டைய கல்வி இன்றைய கல்வி

 

பண்டைய கல்வி இன்றைய கல்வி

Graduation mortar on top of books

Civil Engineering  தெரியாமல் தஞ்சை பெரிய கோவில், மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில், போன்ற எந்த கோவிலும் கட்ட முடியாது.

Marine Engineering தெரியாமல் சோழர்கள் கடல் கடந்து வாணிபம் செய்திட முடியாது.

Chemical Engineering தெரியாமல் இரசவாதம், மற்றும் மூலிகை வண்ணம் கண்டறிந்திட முடியாது.

Aero Technology தெரியாமல் கோல்களை ஆராய்ந்திட முடியாது.

Mathematical தெரியாமல் கண்க்கதிகாரம் படைத்திடல் முடியாது, ஜோதிடம், பஞ்சாங்கம் படைத்திட முடியாது.

Explosive Engineering தெரியாமல் குடவரைகளை படைக்க முடியாது.

Metal Engineering தெரியாமல் ஆயுதங்கள், உபகரணங்கள், ஆபரணங்கள் படைத்திருக்க முடியாது.

Anatomy தெரியாமல் சித்த மருத்துவம் செழித்திருக்க முடியாது.

Nerology தெரியாமல் நாடி வைத்தியம் பார்த்திருக்க முடியாது.

Psychology தெரியாமல் Telepathyயை செயல்படுத்தியிருக்க முடியாது.

Bachelor/Master of Arts தெரியாமல் தமிழ் இலக்கியங்கள் படைத்திருக்க முடியாது.

Business Administration தெரியாமல் கடல் கடந்து வாணிபம் செய்திருக்க முடியாது.

Chartered Accountants தெரியாமல் வரி வசூலித்து திறம்பட ஆட்சி செய்திருக்க முடியாது.

இன்னும் நீங்கள் என்ன என்ன அறிவியல் பெயர் த்திருக்கிறீர்களோ அத்தனைத் துறைகளிலும் சாதித்தவர்கள் நம்  மன்னர்களும் மக்களும் !

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline