மேக்ரோ என்றால் என்ன? பகுதி -1

மேக்ரோ என்றால் என்ன?

Paleo-diet-menu-pie

ஒருவரின் வயதுக்கேற்ப எடைக்கேற்ப அவர் வேலை செய்யும் திறனுக்கேற்ப அவரின் மேக்ரோ அளவுகள் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்?

கலோரி டெஃபிசிட் என்றால் என்ன?

எந்தெந்த உணவுகளிலெல்லாம் நல்ல கொழுப்புகள் இருக்கின்றன?

எந்தெந்த உணவுகளிலெல்லாம் நல்ல புரதங்கள் இருக்கின்றன?

எந்தெந்த உணவுகளிலெல்லாம் நல்ல கார்போஹைட்ரேட்கள் இருக்கின்றன?

முக்கியமான நாம் அன்றாடம் சாப்பிடும் எந்தெந்த உணவுகளில் எவ்வளவு கொழுப்பு, எவ்வளவு புரதங்கள், எவ்வளவு கார்ப் இருக்கின்றன?

ஒருவர் எவ்வளவு கொழுப்பு, எவ்வளவு புரதம், எவ்வளவு கார்ப் ஒரு நாளுக்கு சாப்பிட வேண்டும்?

கொழுப்பு எப்பொழுது அதிகமாக உண்ண வேண்டும்? எப்பொழுது குறைவாக உண்ண வேண்டும்?

ஒருவர் தனக்கான மேக்ரோ அளவிலேயே எப்பொழுதும் உண்ண வேண்டுமா இல்லை அவ்வப்பொழுது சற்றே அதிகம் உண்ணலாமா?

ஒரு உணவுக்கும் இன்னொரு உணவுக்கும் இடையே சிறுதீனி எடுக்கலாமா கூடாதா?

எடைக்குறைப்பு மேக்ரோ என்பது என்ன? மெயிண்ட்டனன்ஸ் மேக்ரோ என்பது என்ன?

இதைப் பற்றியெல்லாம் அடுத்து வரும் பாகங்களில் என்னால் முடிந்த அளவிற்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline