பயிற்சி முகாம் : கறியாடு வளர்ப்பு!

கறியாடு வளர்ப்பு!

திண்டுக்கல், கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகப் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தில் நவம்பர் 20-ம் தேதி, கறவைமாடு வளர்ப்பில் தீவன மேலாண்மை 21-ம் தேதி கறியாடு வளர்ப்பில் நவீன யுத்திகள் ஆகிய பயிற்சிகள் நடைபெற உள்ளன. முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும்.

தொடர்புக்கு, தொலைபேசி: 0451-2460141

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline