தினம் ஒரு பழமொழி – 8/5/2015

பழமொழி :

கல்லுளிச் சித்தன் போனவழி , காடுமேடெல்லாம்  தவிடுபொடி

images

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *