தினம் ஒரு பழமொழி – 8/5/2015

பழமொழி :

கல்லுளிச் சித்தன் போனவழி , காடுமேடெல்லாம்  தவிடுபொடி

images

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline