சுற்றுப்புற தூய்மை செய்யும் மரங்கள்

நிழலில் வளரும் தாவரங்கள் :

vilvam_maram_pannaiyar
***************************

மஞ்சள் , இஞ்சி ,வாழை ,காபி ,பாக்கு ,மிளகு ,வெற்றிலை ,கோகோ ,ஜாதிக்காய் ,கிராம்பு ,சக்கரை வள்ளி ,அவரை ஏலக்காய் .

புளோரைடு நச்சைதாங்கும் மரங்கள் :
********************************
சரகொன்றை , சிசு

தூசுகளை உறுஞ்சும் மரங்கள்:
**************************
கலியனை முருங்கை ,மாமரம் ,மலைவேம்பு ,தேக்கு ,வில்வமரம் ,மந்தாரை ,புளியமரம் ,புரசமரம் ,வேப்பம்மரம் .

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline