கொங்கு நாட்டு இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞாணி

 

300085_567038136656227_2070836120_n

கொங்கு நாட்டு இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞாணி

 

திரு. சட்டை இல்லா சாமியப்பன்.

உழவர் சிந்தனை பேரவை

TO CONTACT THIS REAL PATRIOTIC INDIAN

9487223890 9597424359 9025423287 sattaianiyasamiyappan@gmail.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.