இயற்கையில் நிலகடலை நோய் கட்டுப்பட்டு முறைகள் :

இயற்கையில் நிலகடலை நோய் கட்டுப்பட்டு முறைகள் :

• வயலின் வரப்பு  ஓரங்களில் தட்டைப்பயிறு வளர்ப்பதால், அது சிவப்பு கம்பளிப்புழு அதிகமாக கவரும் செடியாகிவிடும்.

• இரவு வேளையில் நிலக்கடலை வயலுக்கு அருகில் பல இடங்களில், விளக்கு பொறி வைத்தால், தீ வெளிச்சத்தில் கவரப்பட்ட பூச்சிகள் ,அதன் அருகில் வைத்தால்ஆமணக்கு கலந்த நீரை வைத்தால் அதில் பூச்சிகள் விழும் .

• சுண்ணாம்பு கரைசலைத் தெளிப்பதால், இலை சுருட்டுப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தலாம்.

• தண்ணீரை தெளிப்பதால் இலை சுருட்டுப்புழுவை கட்டுப்படுத்தலாம்.( தெளிப்பு நீர் பசன அமைப்பு )

• புகையிலை பயிரில் வெட்டுப்புழுவின் தாக்குதலைக் குறைக்க ஆமணக்கு ( கொட்ட முத்து )செடியை வரப்பு பயிராக பயிரிடவேண்டும்.

• கோடை உழவு ( புழுதி ) செய்வதால், மண்ணின் அடியில் இருக்கும் சிவப்பு கம்பளிப்புழுவின் கூட்டுப்புழுவை அழிக்கமுடியும்.
• 10 கிலோ சோற்றுக் கற்றாழையை நன்றாக அரைத்து அதே அளவு தண்ணீரில் கலந்து தெளிப்பதால் சிவப்பு கம்பளிப்புழு தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

• நிலக்கடலையில் வட்ட ‘மொசைக்’ நோயைக் கட்டுப்படுத்த காய்ந்த சோளம் / தென்னை ஓலையை தூளாக்கி தண்ணீரில் ஒரு மணி நேரம் கொதிக்க வைத்துப்பின் வடிகட்டி அதில் நீர் கலந்து விதைத்த 10 ஆம் நாள்  20 நாள் என இருதடவைத் தெளிப்பது நல்லது.

• இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது நீர்ப்பாசனம் செய்யும்போது பாசன நீருடன் வேப்பஎண்ணெயை கலந்து விடுவதால் வேர் அழுகல் நோய் கட்டுப்படும்.

• ஏக்கருக்கு 6லி வேப்ப எண்ணெய் தெளிப்பதால் வேர் அழுகல் நோய் கட்டுப்படும்.

• 4 சதவீதம் வேப்பஎண்ணெய் கரைசல் அல்லது 6 சதவீதம் வேப்பங்கொட்டை சாறு தெளிப்பதால் துரு நோயைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

• நிலக்கடலையோடு தட்டைப்பயிர்/பச்சைவகை யை ஊடுப்பயிராக பயிரிட்டால், சிவப்பு கம்பளி புழுவை கவரும் செடியாக தட்டைப்பயிறு இருக்கும்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline