மூங்கில் அரிசி – bamboo rice

மூங்கில் அரிசி – bamboo rice

 

மூங்கில் அரிசியின் பயன்கள் :

நார்ச்சத்து மிக்கது , உடல் வலிமை , சர்க்கரை அளவை குறைக்கும்,எலும்பை உறுதியாக்கும் ,நரம்புத் தளர்ச்சியை சீர் செய்யும்.இப்படி பல நல்ல குணமுடையது

 

மூங்கில் அரிசி படம்

மூங்கில் அரிசி - bamboo rice green மூங்கில் அரிசி - bamboo rice plant

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline