மண்ணில்லா தீவன வளர்ப்பு முறை ( Low cost Hydroponics )

மண்ணில்லா தீவன வளர்ப்பு முறை :

இந்த பதிவில் விரிவாக கொடுக்கபட்டுள்ளது.. நன்றிகள் உயர்திரு.வீர குமார்  ஐயா அவர்களுக்கு

https://www.facebook.com/groups/Livestock.TN/  and  https://www.facebook.com/groups/NaturalFarmingTN/

 

DOWNLOAD FROM LOCAL   

or

DOWNLOAD FROM FACEBOOK

 

841293_624380240936936_2093871120_o 856870_624380604270233_16958475_o 921285_624380487603578_1313306990_o 1239058_624382377603389_1068420876_o 1400373_624381197603507_400305229_o 1401407_624381527603474_1735872882_o 1402353_624382177603409_1200867546_o 1410793_624380524270241_941318239_o

Download 

OR

DOWNLOAD FROM LOCAL

 

1 2 3 4 5

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline