தமிழ் மாதம் பன்னிரண்டிலும் செய்ய வேண்டிய தானம்

தமிழ் மாதம் பன்னிரண்டிலும் செய்ய வேண்டிய தானம் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

இதனைச் செய்தால் வாழ்வில் சுபயோகம் வந்து சேரும்.

சித்திரை – நீர்மோர், விசிறி, செருப்பு, குடை,
தயிர் சாதம், பலகாரம்
வைகாசி – பானகம், ஈயப்பாத்திரம், வெல்லம்
ஆனி – தேன்
ஆடி – வெண்ணெய்
ஆவணி – தயிர்
புரட்டாசி – சர்க்கரை
ஐப்பசி – உணவு, ஆடை
கார்த்திகை – பால், விளக்கு
மார்கழி – பொங்கல்
தை – தயிர்
மாசி – நெய்
பங்குனி – தேங்காய்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline