காய்கறிகளின் மந்திரி சபை

காய்கறிகளின் மந்திரி சபை
1. பிரதமமந்திரி :
அரசாணிக்காய்
தசை மண்டலம்
2. உள்துறை அமைச்சர் :
பீர்க்கங்காய்
நிணநீர் மண்டலம்
3. வெளியுறவு துறை அமைச்சர் :
வெண்பூசணிக்காய்
ஜீரண மண்டலம்
4. பொருளாதார அமைச்சர் :
தேங்காய்
எலும்பு மண்டலம்
5. போக்குவரத்து அமைச்சர்:
வாழைக்காய்
இரத்த ஓட்ட மண்டலம்
6. கல்வித்துறை அமைச்சர் :
கொத்தவரங்காய்
நரம்பு மண்டலம்
7. சுகாதார அமைச்சர் :
கோவைக்காய்
தோல் மண்டலம்
8 நீர்வளத்துறை அமைச்சர் :
சுரைக்காய்
சிறுநீரக மண்டலம்
9. மின்சாரத்துறை அமைச்சர் :
முருங்கைக்காய்
சுவாசமண்டலம்
10. பாதுகாப்பு அமைச்சர் :
எலுமிச்சை
நாளமிள்ளா சுரப்பி மண்டலம்
11. மனித வள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் :
வெண்டைக்காய்
நாளமுள்ள சுரப்பி மண்டலம்
12. தகவல் தொடர்புத்துறை அமைச்சர் :
புடலங்காய்
புலன்கள் மண்டலம்
இவர்கள் இறைவனால் மக்களின் நலனுக்காக நியமிக்கப்பட்டவர்கள்.
மருந்து மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline