இயற்கை உணவே நோய் தீர்க்கும் மருந்து

 

 

சக்கரை , தைரைடு ,கொழுப்பு ,ரத்தகொதிப்பு இயற்கை முறையில் தீர்வு

 

 

Healer Rangaraj