இயற்கை பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கி – வேம்பு புங்கன் கரைசல்

வேம்பு புங்கன் கரைசல் :

தேவையான பொருட்கள் :-
வேப்பெண்ணை ஒரு லிட்டர்
புங்கன் எண்ணை ஒரு லிட்டர்
கோமியம் (பழையது) பத்து லிட்டர்
காதி சோப்பு கரைசல் அரை லிட்டர்

இவை அனைத்தையும் கலந்து வைத்து ஒருநாள் கழித்து உபயோகிக்கலாம். இவை ஒரு 2.5 ஏக்கர் அளவுக்கானது. இது எல்லா வகை பயிர்களுக்கும் மிகச்சிறந்த பூச்சி விரட்டி.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *