முதலுதவி என்றால் என்ன ? அதன் பயன்கள் என்ன ?

முதலுதவியின் நோக்கம்

  1. உயிரை காப்பாற்றுவது
  2. நோயின் தன்மை அதிகரிக்காமல் தடுப்பது
  3. விரைந்து குணமடைவது.

முதலுதவி என்றால் என்ன ?

 

CPR  முதலுதவி செய்யும் முறைகள் ?

 

அதன் பயன்கள் என்ன?

சரியான நேரத்தில் செய்ய படும் சரியான முதலுதவி சக மனிதரின் உயிரை காப்பற்ற படுகிறது .

நன்றி

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline