பிரம்மாஸ்திரம் எப்படி தயாரிப்பது?

பிரம்மாஸ்திரம் எப்படி தயாரிப்பது?

தேவையான பொருட்கள்
நொச்சி இலை 10 கிலோ வேப்பம் இலை 3 கிலோ புளியம் இலை 2 கிலோ. 10 லிட்டர் கோமியம் மற்றும் மண்பானை.

தயாரிக்கும் முறை:
நொச்சி இலை 10 கிலோ வேப்பம் இலை 3 கிலோ புளியம் இலை 2 கிலோ.இவற்றை 10 லிட்டர் கோமியத்துடன் கலந்து அக்னி அஸ்திரம் தயாரிப்பது போல் மண்பானையில் தயாரிக்க வேண்டும்.

பிரம்மாஸ்திரம் எப்படி பயன்படுத்துவது?
100 லிட்டர் நீரில் இரண்டரை லிட்டர் பிரம்மாஸ்திரம் 3 லிட்டர் கோமியத்துடன் 1 ஏக்கருக்கு தெளிக்கலாம்.மாதம் 2 அல்லது 3 முறை தெளிக்கலாம்.

பிரம்மாஸ்திரம் நன்மைகள் என்ன?
1.அசுவனி மற்றும் பூஞ்சாண் நோய்களை கட்டுப்படுத்தும்
2 எல்லா வகை பயிர்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம். எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline