பழைய நாடுகளும் அவறின் புதிய பெயர்களும்?

1.டச்சு கயானா — சுரினாம்.

2.அப்பர் வோல்டா — புர்க்கினா ஃபாஸோ

3.அபிசீனியா — எத்தியோப்பியா

4.கோல்டு கோஸ்ட் — கானா

5.பசுட்டோலாந்து — லெசதொ

6.தென்மேற்கு ஆப்பிரிக்கா — நமீபியா

7.வட ரொடீஷியா — ஜாம்பியா

8.தென் ரொடீஷியா — ஜிம்பாப்வே

9.டாங்கனீகாம,சன்ஸிபார் — தான்சானியா

10.கோட்டே டி ஐவோயர் — ஐவரி கோஸ்ட்

11.சாயிர் — காங்கோ

13.சோவியத்யூனியன் — ரஷ்யா

14.பர்மா — மியான்மர்

15.கிழக்கு பாக்கிஸ்தான் — பங்க்களாதேஷ்

16.சிலோன் — ஸ்ரீலங்கா

17.கம்பூச்சியா — கம்போடியா

18.பாரசீகம்,பெர்ஷியா — ஈரான்

19.மெஸமடோமியா — ஈராக்

20.சயாம் — தாய்லாந்து

21.பார்மோஸ — தைவான்

22.ஹாலந்து — நெதர்லாந்து

23.மலாவாய் — நியூசிலாந்து

24.மலகாஸி — மடகாஸ்கர்

25.பாலஸ்தீனம் — இஸ்ரேல்

26.டச் ஈஸ்ட் இண்டீஸ் — இந்தோனேசியா

27.சாண்ட்விச் தீவுகள் — ஹாவாய்

28.அப்பர் பெரு — பொலிவியா

29.பெக்குவானாலாந்து — போட்ஸ்வானா

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline