பசு வைத்திய முறைகள்

பசு வைத்திய முறைகள் :

இளங்கொடி விழாத பசுவிற்கு வெண்டைக்காய் இலையை ஒரு கை பிடி அளவு எடுத்துஇத்துடன் சிறிது உப்பு சேர்த்து செக்கில் ஆட்டி பசுவுக்கு புகட்ட வேண்டும் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *