கௌரவ சகோதரர்களின் பெயர்கள்

கௌரவ சகோதரர்களின் பெயர்கள்

1 துரியோதனன்

2 துச்சாதனன்

3 துஸ்ஸகன்

4 துஸ்ஸலன்

5 ஜலகந்தன்

6 சமன்

7 சகன்

8 விந்தன்

9 அனுவிந்தன்

10 துர்தர்ஷன்

11 சுபாகு

12 துஷ்ப்ரதர்ஷன்

13 துர்மர்ஷன்

14 துர்முகன்

15 துஷ்கர்ணன்

16 விகர்ணன்

17 சலன்

18 சத்வன்

19 சுலோசன்

20 சித்ரன்

21 உபசித்ரன்

22 சித்ராக்ஷன்

23 சாருசித்திரன்

24 சராசனன்

25 துர்மதன்

26 துர்விகாஷன்

27 விவில்சு

28 விகடிநந்தன்

29 ஊர்ணநாபன்

30 சுநாபன்

31 நந்தன்

32 உபநந்தன்

33 சித்ரபாணன்

34 சித்ரவர்மன்

35 சுவர்மன்

36 துர்விமோசன்

37 அயோபாகு

38 மகாபாகு

39 சித்ராங்கன்

40 சித்ரகுண்டலன்

41 பீமவேகன்

42 பீமபேலன்

43 வாலகி

44 பேலவர்தன்

45 உக்ராயுதன்

46 சுஷேணன்

47 குந்தாதரன்

48 மகோதரன்

49 சித்ராயுதன்

50 நிஷாங்கீ

51 பாசி

52 வ்ருந்தாரகன்

53 த்ரிதவர்மன்

54 த்ருதக்ஷத்ரன்

55 சோமகீர்த்தி

56 அந்துதரன்

57 த்ருதசந்தா

58 ஜராசந்தன்

59 சத்யசந்தன்

60 சதாசுவக்

61 உக்ரஸ்ரவஸ்

62 உக்ரசேனன்

63 சினானி

64 துஷ்பராஜா

65 அபராஜிதன்

66 குந்தசாயி

67 விசாலாக்ஷன்

68 துராதரன்

69 த்ருதஹஸ்தன்

70 ஸுஹஸ்தா

71 வாதவேகன்

72 சுவர்ச்சன்

73 ஆதித்யகேது

74 பஹ்வாசி

75 நாகதத்தன்

76 உக்ரசாயி

77 கவசி

78 க்ரதாணன்

79 குந்தை

80 பீமவிக்ரன்

81 தனுர்தரன்

82 வீரபாகு

83 அலோலுமன்

84 அபயா

85 த்ருதகர்மாவு

86 த்ருதரதாஸ்ரயன்

87 அநாத்ருஷ்யன்

88 குந்தபேடி

89 விராவை

90 சித்ரகுண்டலன்

91 ப்ரதமன்

92 அமப்ரமாதி

93 தீர்க்கரோமன்

94 சுவீர்யவான்

95 தீர்க்கபாகு

96 சுஜாதன் (

97 காஞ்சனத்வாஜன்

98 குந்தாசி

99 விராஜஸ்

100 யுயுத்ஸூ

101 துர்ச்சலை (பெண்)

** தவறு இருப்பின் சொல்லுங்கள் தெரிந்து கொள்ளுவோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *