மருத்துவம்

 

இயற்கை உணவே நோய் தீர்க்கும் மருந்து

 

 

சக்கரை , தைரைடு ,கொழுப்பு ,ரத்தகொதிப்பு இயற்கை முறையில் தீர்வு

 

 

Healer Rangaraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Comments

  1. ஐயா
    எனக்கு முக வாதம் குணப்படுத்தும் வழி முறை கூறுங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *